METAERP LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Nâng cao hiệu quả sản xuất việc tối ưu hóa nguồn lực trong sản xuất có vai trò hết sức quan trọng. Làm thế nào để nhà quản lý có thể kiểm soát hiệu quả các kế hoạch, nguồn lực sản xuất?

Quản lý hoạt động sản xuất gồm: 

 Quản lý lệnh sản xuất: tạo mới/cập nhật, xóa lệnh sản xuất, theo dõi lệnh sản xuất ở từng giai đoạn, tra cứu lệnh sản xuất nhanh thông qua bộ lọc tiện ích;

 Quản lý hoạt động sản xuất: xem thông tin hoạt động sản xuất theo từng giai đoạn, tìm kiếm hoạt động sản xuất nhanh chóng thông qua bộ lọc tiện ích;

 Quản lý lệnh tháo dỡ: tạo lệnh tháo dỡ của một lệnh sản xuất nào đó, nắm bắt nhanh thông tin về lệnh tháo dỡ của từng sản phẩm với số lượng cụ thể;

 Quản lý đơn hàng phế liệu: tạo đơn hàng phế liệu của sản phẩm cụ thể, nắm bắt được nhanh thông tin về số lượng và lịch sử điều chuyển kho của phế liệu;

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Lợi ích

 Nâng cao hiệu quả sản xuất

 Thông tin minh bạch giữa các bộ phận

 Đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất

 Cập nhật kết quả và tiến độ sản xuất hàng ngày

Tự động tính giá thành sản phẩm

 Dễ dàng theo dõi thông tin về số lượng bán thành phẩm, thành phẩm

 Theo dõi tiến độ sản xuất

 Phát huy tối đa các nguồn lực đang có

 Đáp ứng tối đa nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp

Gọi ngay cho chúng tôi để được đăng ký dùng thử tại đây

Công ty TNHH giải pháp quản lý METAERP