Quản lý dự án

Theo dõi hoạt động dự án công việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

 Phần mềm quản lý dự án linh hoạt, dễ dàng sử dụng

 Đơn giản hóa các quy trình của bạn và tăng cường hợp tác của nhân viên.

 Chia nhỏ dự án của bạn trong các nhiệm vụ có quy mô lớn và giao chúng cho nhóm của bạn để cải thiện sự hợp tác.

 Tạo các giai đoạn tùy chỉnh cho từng dự án để đơn giản hóa tổng quan quy trình công việc của bạn và tăng hiệu quả tổng thể của dự án.

 Sử dụng tính năng trò chuyện để giao tiếp với đội của bạn hoặc khách hàng và chia sẽ các đóng góp, tài liệu theo nhiệm vụ hoặc các vấn đề.


 Tích hợp việc thảo luận nhanh với tính năng thư điện tử tích hợp. Nói chuyện với khách hàng hoặc người dùng khác bằng tính năng trò chuyện trực tuyến giúp bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp cho bất kì vấn đề nào trong dự án của bạn.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

 Chỉnh sửa các đề xuất dự án, đặc tính kỹ thuật hoặc các biên bản họp ngay trong ứng dụng một cách đồng nhất .

Các tính năng trình soạn thảo kết hợp cho phép một số người làm cùng một nhiệm vụ trong cùng thời điểm.Đây là công cụ rất hiệu quả để tổng hợp cuộc họp, lập biên bản nháp cuộc họp hoặc đưa các yêu cầu của dự án. Mỗi người dùng sẽ có màu của họ và bạn có thể xem lại các nội dung.

Tính năng ưu điểm

Nhóm

Tiến độ công việc trực quan

Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ người quản lý đưa ra chiến lược phù hợp thông qua những dự bán ngắn hạn

Nhóm

Tương tác với khách hàng

Tích hợp tương tác với khách hàng trong từng vấn đề phát sinh dự án

Nhóm

Theo dõi vấn đề phát sinh

Tách biệt các vấn đề phát sinh trong một dự án để giải quyết một cách triệt để

Nhóm

Sử dụng dễ dàng

Giao diện dễ sử dụng mà không cần tốn thời gian tìm hiểu. Mọi hành động diễn ra ngay lập tức

                         Tạo dự án                                                       Quản lý công việc         

                         Phân tích nhiệm vụ                                       Kế hoạch dự án